Khảo sát

Nguồn nước đầu vào

Loại nhà

Mức đầu tư dự kiến

Các vấn đề về nước sinh hoạt


Công năng: Ứng dụng cho căn hộ chung cư có nguồn nước bị nhiễm khuẩn cao
TCCL: Đạt TCQG về nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: USA, Canada


Công năng: Ứng dụng cho căn hộ chung cư có nguồn nước bị nhiễm khuẩn cao và cáu cặn đá vôi nặng
TCCL: Đạt TCQG về nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: USA, Canada


Công năng: Ứng dụng cho căn hộ chung cư có nguồn nước bị nhiễm khuẩn và cáu cặn đá vôi nặng
TCCL: Đạt TCQG về nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: USA, Đài Loan


Công năng: Ứng dụng cho căn hộ chung cư có nguồn nước bị nhiễm khuẩn cao
TCCL: Đạt TCQG về nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: Đài Loan

0968.541.661