Khảo sát

Nguồn nước đầu vào

Loại nhà

Mức đầu tư dự kiến

Các vấn đề về nước sinh hoạt


Công năng: Lọc nước nấu ăn, nước uống; cho ra nguồn nước từ trường nguyên khoáng
TCCL: Đạt TCQG về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: USA, Canada


Công năng: Ứng dụng cho khách hàng ở xa, ngoại tỉnh có nguồn nước bị cáu cặn đá vôi, nước máy ô nhiễm
TCCL: Đạt TCQG về nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: EU, Đài Loan


Công năng: Ứng dụng cho nhà đất có nguồn nước bị cáu cặn đá vôi nặng, nước máy ô nhiễm mức thấp
TCCL: Đạt TCQG về nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: EU, Đài Loan


Công năng: Ứng dụng cho nhà đất, biệt thự, nhà liền kề có nguồn nước bị cáu cặn đá vôi, nhiễm kim loại nặng
TCCL: Đạt TCQG về nước sinh hoạt, ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: 100% USA


Công năng: Ứng dụng cho nhà đất, biệt thự, nhà liền kề có nguồn nước bị cáu cặn đá vôi, nhiễm khuẩn và nhiều tạp chất.
TCCL: Đạt TCQG về nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: USA, Đài Loan


Công năng: Ứng dụng cho nhà đất, biệt thự, nhà liền kề có nguồn nước bị cáu cặn đá vôi, nhiễm khuẩn và kim loại nặng
TCCL: Đạt TCQG về nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: 100% USA


Công năng: Ứng dụng cho nhà đất, biệt thự, nhà liền kề có nguồn nước bị cáu cặn đá vôi nặng, nhiễm khuẩn cao
TCCL: Đạt TCQG về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: USA, Đài Loan


Công năng: Ứng dụng cho nhà đất, biệt thự, nhà liền kề có nguồn nước bị cáu cặn đá vôi, nhiễm khuẩn cao, kim loại nặng
TCCL: Đạt TCQG về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: 100% USA


Công năng: Ứng dụng cho căn hộ chung cư có nguồn nước bị nhiễm khuẩn cao
TCCL: Đạt TCQG về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: USA, Canada


Công năng: Ứng dụng cho căn hộ chung cư có nguồn nước bị nhiễm khuẩn cao và cáu cặn đá vôi nặng
TCCL: Đạt TCQG về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: USA, Canada


Công năng: Ứng dụng cho căn hộ chung cư có nguồn nước bị nhiễm khuẩn và cáu cặn đá vôi nặng
TCCL: Đạt TCQG về nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: USA, Đài Loan


Công năng: Ứng dụng cho căn hộ chung cư có nguồn nước bị nhiễm khuẩn cao
TCCL: Đạt TCQG về nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: Đài Loan


Công năng: Máy lọc uống 2 dòng nước: Khoáng và Kiềm
TCCL: Đạt TCQG về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: USA, Hàn Quốc


Công năng: Máy lọc uống 2 dòng nước: Khoáng từ trường và Kiềm từ trường
TCCL: Đạt TCQG về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: USA, Hàn Quốc

0968.541.661