fb

Khảo sát

Nguồn nước đầu vào

Loại nhà

Mức đầu tư dự kiến

Các vấn đề về nước sinh hoạt

(Liên hệ nhận báo giá)
Công năng: Ứng dụng cho nhà đất, biệt thự, nhà liền kề có nguồn nước bị cáu cặn đá vôi nặng, nhiễm khuẩn cao
TCCL: Cam kết kết quả xét nghiệm chất lượng nước đầu ra của bộ lọc nằm trong giới hạn cho phép đối chiếu theo tiêu chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: USA, Đài Loan

(Liên hệ nhận báo giá)
(Liên hệ nhận báo giá)
Công năng: Ứng dụng cho nhà đất, biệt thự, nhà liền kề có nguồn nước bị cáu cặn đá vôi, nhiễm khuẩn và nhiều tạp chất.
TCCL: Cam kết kết quả xét nghiệm chất lượng nước đầu ra của bộ lọc nằm trong giới hạn cho phép đối chiếu theo tiêu chuẩn nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: USA, Đài Loan

(Liên hệ nhận báo giá)
9.000.000 
Công năng: Máy lọc nước giữ khoáng
TCCL: Cam kết kết quả xét nghiệm chất lượng nước đầu ra của bộ lọc nằm trong giới hạn cho phép đối chiếu theo tiêu chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: Đài Loan

9.000.000 
9.500.000 
Công năng: Máy lọc nước giữ khoáng
TCCL: Cam kết kết quả xét nghiệm chất lượng nước đầu ra của bộ lọc nằm trong giới hạn cho phép đối chiếu theo tiêu chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: Đài Loan

9.500.000 
10.500.000 
Công năng: Máy lọc nước giữ khoáng và tạo kiềm
TCCL: Cam kết kết quả xét nghiệm chất lượng nước đầu ra của bộ lọc nằm trong giới hạn cho phép đối chiếu theo tiêu chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: Đài Loan

10.500.000 
16.500.000 
Công năng: Ứng dụng cho nhà đất, biệt thự sử dụng nước giếng khoan
TCCL: <span style="font-weight: 400;">Chất lượng nước sau xử lý </span><b>đạt tiêu chuẩn Nước sinh hoạt</b> <span style="font-weight: 400;">theo tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT</span>
Xuất xứ: Nhật Bản

16.500.000 
18.000.000 
Công năng: Ứng dụng cho nhà đất, biệt thự, nhà liền kề có nguồn nước bị cáu cặn đá vôi, nhiễm khuẩn và nhiều tạp chất.
TCCL: <span style="font-weight: 400;">Chất lượng nước sau xử lý </span><b>đạt tiêu chuẩn Nước sinh hoạt AN TOÀN</b> <span style="font-weight: 400;">theo tiêu chuẩn nước sạch QCVN 01:2009/BYT.</span>
Xuất xứ: Nga, Thụy Điển

18.000.000 
29.000.000 
Công năng: Ứng dụng cho căn hộ chung cư có nguồn nước bị nhiễm khuẩn cao
TCCL: Cam kết kết quả xét nghiệm chất lượng nước đầu ra của bộ lọc nằm trong giới hạn cho phép đối chiếu theo tiêu chuẩn nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: Đài Loan

29.000.000 
39.000.000 
Công năng: Máy lọc nước hydrogen
TCCL: Cam kết kết quả xét nghiệm chất lượng nước đầu ra của bộ lọc nằm trong giới hạn cho phép đối chiếu theo tiêu chuẩn nước khoáng đóng chai QCVN 6-1: 2010/BYT
Xuất xứ: Đài Loan

39.000.000 
45.000.000 
Công năng: Ứng dụng cho căn hộ chung cư có nguồn nước bị nhiễm khuẩn và cáu cặn đá vôi nặng
TCCL: Cam kết kết quả xét nghiệm chất lượng nước đầu ra của bộ lọc nằm trong giới hạn cho phép đối chiếu theo tiêu chuẩn nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: USA, Đài Loan

45.000.000 
84.000.000 
Công năng: Ứng dụng cho căn hộ chung cư có nguồn nước bị nhiễm khuẩn cao và cáu cặn đá vôi nặng
TCCL: Cam kết kết quả xét nghiệm chất lượng nước đầu ra của bộ lọc nằm trong giới hạn cho phép đối chiếu theo tiêu chuẩn nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: USA, Canada

84.000.000 
135.000.000 
Công năng: Ứng dụng cho nhà đất, biệt thự, nhà liền kề có nguồn nước bị cáu cặn đá vôi, nhiễm kim loại nặng
TCCL: Cam kết kết quả xét nghiệm chất lượng nước đầu ra của bộ lọc nằm trong giới hạn cho phép đối chiếu theo tiêu chuẩn nước sinh hoạt, ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT
Xuất xứ: 100% USA

135.000.000 
330.000.000 
Công năng: Ứng dụng cho nhà đất, biệt thự, nhà liền kề có nguồn nước bị cáu cặn đá vôi, nhiễm khuẩn cao, kim loại nặng
TCCL: Cam kết kết quả xét nghiệm chất lượng nước đầu ra của bộ lọc nằm trong giới hạn cho phép đối chiếu theo tiêu chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT
Xuất xứ: 100% USA

330.000.000 

0968.541.661