Lắp đặt lọc tổng cho nhà đất Việt Trì, Phú Thọ

Thi công hệ lọc tổng đầu nguồn cho nhà đất ở Việt Trì, Phú Thọ nhằm giải quyết:

  • Nước bị mảng bám, cáu cặn đá vôi
  • Nước bị nhiễm phèn, gay ra màu mùi vị lạ

Từ đó, đem đến nguồn nước sạch, an toàn, bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0968.541.661